I-Reservations

I-Reservations.nl


I-Reservations houdt zich sinds 2003 bezig met reserveringen. Met behulp van de verschillende i-Reservations diensten kunnen uw klanten 24 uur per dag reserveren en zorgen wij ervoor dat u van moment tot moment weet wat de stand van zaken is. Bij het aannemen en verwerken van reserveringen (in 2016 zo’n 1,1 miljoen) wordt gewerkt volgens een fundamenteel principe: uw klanten worden behandeld aan de hand van hun status op het moment van spelen of deelnemen.
Online reserveren op zich is niet niet uniek. Maar er is een belangrijk verschil tussen Baanreserveren.nl en andere aanbieders is dat Baanreserveren.nl geen ‘one size fits all’ product is waarmee de gebruiker heeft te leven. Baanreserveren.nl kan zodanig aan de bedrijfsvoering van de gebruiker worden aangepast dat de term ‘naadloos’ op z’n plaats is.