Ter Gooi Ziekenhuis

De uitdaging in dit geval was om ervoor te zorgen dat palliatieve zorgpopulaties, geassocieerde zorgteams en families toegang zouden hebben tot een reeks hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat de zorg zo effectief mogelijk werd verleend, terwijl alle partijen synchroon bleven met updates. De meeste patiënten hadden meerdere zorgteams die verhinderden dat één zorgverlener een globaal beeld kreeg van de algehele patiëntenzorg.

Oplossing
Hiervoor is, in nauwe samenwerking met diverse zorgverleners, binnen het platform van Getreal Health een aparte palliatieve sectie geconfigureerd. Aanbieders van verschillende zorgteams die aan de patiënt zijn gekoppeld, hadden de mogelijkheid om patiëntinformatie te groeperen, te delen en bij te werken op basis van nieuwe gegevens, terwijl familieleden die toegang kregen, actuele informatie hebben met betrekking tot hun geliefde(n).

Voordelen
Voordelen waren onder meer de groepering van patiënten volgens zorggroepen voor toegang tot zorgteams, mobiele toegang tot informatie voor iedereen, aangepaste enquêtefunctionaliteit die specifiek is voor palliatieve zorg, widgetspecifieke configuraties om specifieke patiëntenpopulaties beter van dienst te zijn met gegevens die het meest aansluiten bij hun behoeften.