Wat wij doen

Projecten weer op de rit krijgen

Er zijn verschillende stappen die genomen kunnen worden om een IT-project na een nulmeting weer op de rails te krijgen. Hier zijn enkele aanbevelingen:

  1. Identificeer de oorzaak van het probleem: Voer een grondige analyse uit om te achterhalen waarom het project is vastgelopen en welke factoren hierbij een rol hebben gespeeld.
  2. Stel een actieplan op: Maak een plan van aanpak om de problemen op te lossen en het project weer op de rails te krijgen. Zorg voor een duidelijke verantwoordelijkheid voor de taken en een tijdschema voor het voltooien ervan.
  3. Communiceer duidelijk: Zorg dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van het actieplan en hun rol hierin. Houd regelmatig overleg met de betrokken partijen en geef tijdig updates over de voortgang van het project.
  4. Werk aan de oorzaken: Voer de acties uit die zijn opgenomen in het actieplan en werk aan de oorzaken van het probleem.
  5. Evalueer het resultaat: Na voltooiing van het actieplan, evalueer of het project weer op de rails staat en of de problemen zijn opgelost. Als dit niet het geval is, moeten er verdere stappen worden genomen.
  6. Bewaak continu: Zorg voor een continu proces om te bewaken of alles op de juiste manier verloopt.

Project 0-meting

Een nulmeting is een belangrijk onderdeel van een project, omdat het helpt om de huidige situatie in kaart te brengen en de doelstellingen van het project te bepalen. Hier zijn enkele tips om een nulmeting te verkopen aan een klant of opdrachtgever: